Chính sách cookie

Chào mừng bạn đến với chính sách cookie của trang web casino-mcw.click. Chúng tôi rất quan tâm đến quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Trong văn bản này, chúng tôi mô tả cách chúng tôi sử dụng cookie, bao gồm cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin thông qua cookie. Chúng tôi cũng đưa ra các lựa chọn và quyền của bạn liên quan đến việc sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi.

1. Đồng ý sử dụng cookie

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng cookie theo chính sách này. Nếu bạn không đồng ý sử dụng cookie, bạn có thể tắt chúng trong thiết lập trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

Cookie là những tệp nhỏ chứa các đoạn mã được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ bạn quan tâm.

  • Cookies cần thiết: Chúng tôi sử dụng các cookie cần thiết để cho phép bạn truy cập và sử dụng các tính năng cơ bản của trang web.
  • Cookies phân tích: Chúng tôi sử dụng các cookie phân tích để hiểu cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi, từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng.

2. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý và điều chỉnh thiết lập cookie thông qua thiết lập trình duyệt của mình. Bằng cách tắt hoặc từ chối các cookie, bạn có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn và một số tính năng của trang web có thể không hoạt động đúng.

  • Tắt cookie trên trình duyệt Chrome: Mở trình duyệt Chrome, nhấp vào biểu tượng menu (ba dấu chấm) ở góc trên cùng bên phải, chọn 'Cài đặt', cuộn xuống và nhấp vào 'Hiển thị cài đặt nâng cao', trong phần 'Quyền riêng tư và bảo mật', nhấp vào 'Cài đặt nội dung', chọn 'Cookie' và tắt tùy chọn 'Cho phép các trang web lưu trữ và đọc dữ liệu cookie'.
  • Tắt cookie trên trình duyệt Safari: Mở trình duyệt Safari, chọn 'Safari' từ thanh đa chức năng, chọn 'Cài đặt', chọn 'Quyền riêng tư', chọn 'Quản lý dữ liệu web', nhấp vào 'Ứng dụng', tìm và chọn trang web có sử dụng cookie, nhấp vào 'Xóa'.

3. Chia sẻ thông tin qua cookie

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba thông qua cookie trên trang web của chúng tôi.

Chính sách Cookie này giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua việc sử dụng cookie. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Cookie này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.