Chính sách bảo mật

Mục đích của chính sách quyền riêng tư của chúng tôi là giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web casino-mcw.click. Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra lại trang này đều đặn để cập nhật thông tin mới nhất.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng, hoặc gửi yêu cầu của bạn qua trang web casino-mcw.click. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, v.v.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về việc bạn tương tác với trang web của chúng tôi, bao gồm việc bấm vào các liên kết và xem trang nào, thời gian và ngày truy cập, v.v. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

  • Địa chỉ IP
  • Trình duyệt và hệ điều hành
  • Tên miền tham chiếu
  • Thông tin về hành vi duyệt web của bạn

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để thu thập thông tin truy cập trang web. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thông tin này được thu thập và bảo vệ trong Chính sách Quyền riêng tư của Google.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Xử lý đơn hàng và gửi thông tin liên quan đến đơn hàng
  • Liên hệ với bạn về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đặt

Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn qua email để cung cấp thông tin, tin tức và cập nhật về sản phẩm, dịch vụ, hoặc các ưu đãi đặc biệt mà chúng tôi cho là bạn có thể quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận các email này bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết 'hủy đăng ký' ở cuối email.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích mà nó được thu thập và để tuân thủ với các quy định pháp luật hiện hành.