Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây trước khi sử dụng trang web casino-mcw.click. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản quy định dưới đây và tất cả các luật pháp liên quan. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web.

Các điều khoản sử dụng được tuân thủ cho tất cả người dùng của trang web casino-mcw.click, bao gồm cả khách hàng và nhân viên.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web casino-mcw.click và tất cả các nội dung, bao gồm mọi giá trị, bản quyền, thương hiệu, hình ảnh, âm thanh, video, văn bản và phần mềm liên quan đều thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc bên thứ ba sở hữu nào khác. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn chấp thuận rằng không được sao chép, phân phối, tái xuất bản, tải lên, đăng tải hoặc truyền bất kỳ nội dung nào từ trang web casino-mcw.click mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu thứ ba tương ứng.

Mọi vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ sẽ chịu trách nhiệm theo pháp luật hiện hành.

2. Sử dụng thông tin

Trang web casino-mcw.click cung cấp thông tin tổng quan về các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Mọi thông tin được cung cấp trên trang web chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo chính xác, đầy đủ hay cập nhật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tin cậy vào thông tin trên trang web.

  • Các thông tin về giá cả, chính sách hoàn trả và các chi tiết khác có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung thứ ba nào mà bạn có thể truy cập thông qua liên kết trên trang web.

3. Điều khoản sử dụng

Mọi người dùng trang web casino-mcw.click phải tuân thủ các điều khoản sử dụng sau:

- Không vi phạm bất kỳ luật pháp nào liên quan đến việc truy cập và sử dụng trang web.

- Không gây trở ngại hoặc gây hại cho sự hoạt động của trang web bằng cách tấn công, tạo bất kỳ mã độc hại nào hoặc thực hiện các hành vi xâm nhập.

- Không gửi hoặc truyền bất kỳ nội dung gây phản cảm, đe dọa hoặc phạm pháp.

- Không sử dụng dữ liệu cá nhân trên trang web mà không có sự cho phép của người dùng.

  • Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào vi phạm các điều khoản trên mà không cần thông báo trước.